1. የብዕር አጠቃቀም

  2. ብዕርን ማዋደድ

  3. ብዕር እና 'ፊደል በጣቴ'

ዕብር